Regulamin i polityka prywatności

 

Właściciel sklepu - Sprzedawca:


CEZETEL-Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686123, posiadająca NIP 739-337-89-33, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Telefon numer: 89 537 07 90

Fax numer: 89 537 07 93

Email: sklep@lokomotywazdrowia.pl

 

Wstęp

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym  oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

4. Wszystkie zdjęcia produktów, opisy oraz wszelkie inne informacje znajdujące się na stronie  lokomotywazdrowia.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych bądź innych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez  zgody właściciela sklepu.

5. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań by zdjęcia produktów zamieszczane w sklepie jak najlepiej oddawały właściwości i kształt przedmiotów. Jednakże z powodu różnic w wyświetlaniu kolorów przez każdy monitor oraz różnego postrzegania kolorów przez każdego człowieka, należy zakładać, że kolory produktów mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na  stronach sklepu należą do ich właścicieli. Używane są w niniejszym serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§1 Strony transakcji

 

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym lokomotywazdrowia.pl (zwaną dalej Nabywcą lub Klientem) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego lokomotywazdrowia.pl (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu – CEZETEL Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie.

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: sklep@lokomotywazdrowia.pl

b) telefonicznie pod numerem: 501 955 066

c) poprzez fax pod numerem: 89 537 07 93

d) listownie pod adresem: CEZETEL Olsztyn sp. z o.o., Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn, Polska

 

§2 Przedmiot transakcji

 

1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego  lokomotywazdrowia.pl   w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego  lokomotywazdrowia.pl  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest ceną jednostkową i jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie.

3. Końcowa kwota do zapłaty przez Klienta obejmuje cenę za produkt lub produkty oraz koszt dostawy, w tym opłaty za transport, usługi pocztowe i kurierskie, których wysokość jest podana na stronach sklepu. Informacja o kosztach dostawy jest przekazywana Nabywcy w trakcie składania zamówienia, za wyjątkiem kosztów dostawy mebli, które ustalane są indywidualnie z Klientem.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.

 

§3 Składanie zamówień


1. Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień konieczne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do internetu i przeglądarką internetową typu:

- Internet Explorer w wersji minimum 11 oraz Microsoft Egde w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym

- Chrome w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Firefox w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Opera w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Safari w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym

- Chrome wersji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnych iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

- Safari w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

- Opera w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku

b) aktywne konto poczty elektronicznej (email),

c) włączona obsługa plików cookies,

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym  lokomotywazdrowia.pl  odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie sklepu, przy opisie danego produktu.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

4. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

5. Zamówienia składać mogą klienci po założeniu konta, zalogowani do Sklepu, jak również klienci bez założonego konta, po podaniu danych osobowych i adresowych koniecznych do realizacji zamówienia.

6. Założenia konta w sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji i podania następujących danych:

a) w przypadku osób fizycznych:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą i składa zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- adres email,

- numer telefonu,

- adres dostawy,

b) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

- nazwa,

- adres siedziby,

- dane rejestrowe, w tym numer KRS,

- adres email,

- numer telefonu,

- numer NIP,

- adres dostawy.

7. Założenie konta w sklepie jest bezpłatne.

8. Zalogować się w sklepie może Klient, który utworzył konto w procesie rejestracji. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła utworzonych w procesie rejestracji.

9. Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia konta.

10. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do sklepu, a jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić odpowiedni formularz poprzez wpisanie danych Nabywcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa,

b) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”,

c) wybrać metodę dostawy oraz płatności,

d) kliknąć przycisk „zamawiam i płacę – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

§4 Realizacja zamówień

 

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

3. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym lokomotywazdrowia.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Nabywcę zamówienia w sklepie internetowym i po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

 

§5 Formy płatności

 

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) płatność przy odbiorze towaru przez Nabywcę od kuriera (płatność za pobraniem),

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed wysłaniem towaru Nabywcy,

c) płatność kartą kredytową, BLIKiem i e-przelewem za pośrednictwem operatora Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, przed wysłaniem towaru Nabywcy.

2. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności przelewem, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak płatności w podanym wyżej terminie skutkować będzie odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, o czym Nabywca zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany adres email (zamówienie zostanie anulowane).

3. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności przy odbiorze towarów, Nabywca zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze towaru od kuriera.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

 

§6 Paragony, faktury

 

1. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

  

§7 Dostawa produktu

 

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym  lokomotywazdrowia.pl  realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży, zaś w przypadku płatności przelewem, kartą kredytową i e-przelewem - od daty wpływu płatności za zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni). W takiej sytuacji Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku zamówienia towarów o różnym terminie dostawy, realizacja zamówienia odbywać się będzie po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.

4. Nabywca może skorzystać z następujących metod dostawy:

a) przesyłka kurierska,

b) odbiór osobisty pod adresem: CEZETEL Olsztyn sp. z o.o., Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn, Polska

5. Koszt przesyłki jest pokrywany przez Nabywcę, a jego wysokość podana jest na stronie internetowej sklepu. Przy zamówieniach o wartości powyżej kwoty 500 zł brutto koszt przesyłki jest pokrywany przez Sprzedającego.

6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§8 Program punktowy i system rabatowy


1. Program punktowy i system rabatowy kierowane są do zalogowanych Klientów sklepu internetowego i dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

2. Do przyznania punktów uprawnia wyłącznie zamówienie złożone poprzez stronę internetową sklepu internetowego.

3. Zakup każdego produktu generuje określoną liczbę punktów przypisanych do poszczególnych towarów.

4. Liczba zgromadzonych przez Klienta punktów widoczna jest po zalogowaniu do konta.

5. Punkty można wymienić na kupony rabatowe. O wymianie punktów na kupony rabatowe decyduje Klient.

6. Przeliczenie punktów na kupony rabatowe odbywa się według następującego przeliczenia:

a) 1000 pkt upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego upoważniającego do zniżki 5%,

b) 1500 pkt upoważnia do otrzymania kuponu rabatowanego upoważniającego do zniżki 10%.

7. Ceny widoczne na stronach sklepu są cenami nieuwzględniającymi rabatu – rabat dla Zamówienia przeliczany jest każdorazowo po aktualizacji koszyka.

8. Przyznane rabaty nie sumują się.

9. Rabat liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych produktów.

10. Rabat obejmuje wyłącznie ceny produktów i nie dotyczy kosztów przesyłki.

11. Rabat przyznawany jest dla konkretnego konta, a nie osoby.

12. Program punktowy obowiązuje na czas nieokreślony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów.

 

§9 Odstąpienie od umowy

 

1. Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym Sprzedawcy) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Termin czternastodniowy rozpoczyna się od dnia wydania towaru Nabywcy. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia u Sprzedającego lub wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone osobiście u Sprzedającego lub wysłane za pomocą poczty na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną tj. poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy Sprzedającego: sklep@lokomotywazdrowia.pl przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sklepu w zakładce Zwrot Sprzedający niezwłocznie prześle Nabywcy na podany przez niego adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. Nabywca może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji jest w stanie niezmienionym, nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Przed odesłaniem towaru Nabywca poinformuje o tym sklep drogą emailową lub telefonicznie.

8. Odsyłany towar musi być kompletny, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz załączonym do niego paragonem oraz kopią faktury . W przeciwnym przypadku Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy, a towar nie zostanie przyjęty.

9. Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu  towaru do Sprzedającego ponosi Nabywca.

10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Nabywcy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy pomocy takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.   

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie  nastąpi wcześniej.

12. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej sklepu (zakładka: Formularz zwrotu) lub którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

13. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§10 Jakość

 

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  lokomotywazdrowia.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wybrane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także warunki gwarancji będą podane przy opisie produktu w sklepie. Do wysyłanego produktu Sprzedający dołączy kartę gwarancyjną.  

 

§11 Reklamacje

 

1. W chwili odbioru towaru Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń:

Krok 1: Nabywca dokładnie bada przesyłkę, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki oraz sporządzić z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych), należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z podaniem przyczyny reklamacji.

2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu oraz reklamacje na braki ilościowe nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć paragon lub kopię faktury.

4. Sprzedający jest obowiązany odpowiedzieć  na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

§12 Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienie, Nabywca, będący osobą fizyczną, świadomie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest CEZETEL Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000686123.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w następujących celach:

a) realizacji umowy zawartej z Nabywcą, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy,

b) obsługi programu punktowego i rabatowego z wykorzystaniem sklepu internetowego,

c) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

d) rozpatrywania reklamacji.

3. Dane te są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

4. W przypadku Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem systemu PayPro Administrator danych przekazuje dane Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A.

5. Dane osobowe Nabywcy przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych.

6. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia.

7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies w celu usprawnienia działania strony internetowej oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Mechanizm działania plików „Cookies” można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików „Cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie Sklepu. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

 

§13 Informacja handlowa

 

1. Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża bądź nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy  lokomotywazdrowia.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2. Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

 

§14 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów

 

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,

c) zwrócenia się o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d) zwrócenia się do podmiotu uprawnionego, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, na podstawie przepisów ustawy o z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

e) złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/    

2. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

 

§15 Postanowienia końcowe

 

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Ewentualne spory pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez właściwe sądy w Polsce, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta  lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu, będą realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

 

 

Polityka prywatności - RODO

Szanowni klienci,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO") informujemy, że administratorem danych osobowych klienta jest Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn. Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nim umowy, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy, obsługi programu punktowego i rabatowego z wykorzystaniem sklepu internetowego, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty publiczne, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym administrator może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, takie jak, np. zewnętrzni dostawcy usług prawnych, usług IT, usług księgowych, itd. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia. Administrator informuje ponadto, iż dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie

 

 

 

ROZKŁAD JAZDY

Kupuj
bezpiecznie

 • Płatność
  kartą, przelewem lub
  za pobraniem
 • Pomoc konsultanta
  pn-pt: 7:30 - 16:30
 • Darmowy transport
  powyżej 500 zł brutto
 • Superszybka dostawa
  nawet w 24h

Szukasz czegoś czego nie ma w lokomotywie?